v2.5.2
Giriş yap

PHP substr() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Metin içerisinde bulunanan belirli bir kısmı almamızı sağlar.

Yapısı (Syntax)substr ( string $str , int $başlangıç [, integer $uzunluk ] ) : string

Parametreler

 • $str string
  Kırpılma işleminin yapılacağı ifade
 • $başlangıç int
  Kırpılacak metinin başlangıç indisi

  Mesela $str ='abcd' metininin 0. inidisi a 2. indisi c olur.

  Eğer başlangıç değeri negatif ise, dönen değer ifadenin sonundan başlayarak döner.
  $str='abcdef' metininin -1. indisi f değeridir.
 • $uzunluk int
  Kırpılacak ifadenin uzunluğu

  İfadenin uzunluğuna göre başlangıç'tan itibaren uzunluk'ta belirtilen karakter sayısı kadar karakter içerir.

Dönen Değer

string - İşlemin sonucunda geriye metinden kırpılmış bir string ifade döner.
Başarısızlık durumunda FALSE döner.

NOT
Metin uzunluğu başlangıç değerinden küçükse ya da eşitse False değeri döndürülür.
Uzunluk verilmiş ve 0 ise FALSE, NULL ise boş bir ifade döndürülür.

Örnekler

Basit substr() kullanımları şu şekildedir;

<?php

echo = substr('abcdef',1);  // Çıktı: bcdef
echo = substr('abcdef',1,3);  // Çıktı: bcd
echo = substr('abcdef',-1,2);  // Çıktı: ef

?>

Ayrıca ifade içinde tek bir karaktere ulaşmak istenirse köşeli parantezler kullanılabilir. 0 ilk harfi temsil etmektedir.

$dizge = 'abcdef';
echo $dizge[0]; // a
echo $dizge[3]; // d
echo $dizge[strlen($dizge)-1]; // f

zeybekserdar
1738 gün önce eklendi - 3114 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki implode() Sonraki print_r()