v2.5.2
Giriş yap

PHP isset()() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Yapısı (Syntax)isset ( mixed $değişken [, mixed $değişken [, $... ]] ) : bool

Parametreler

  • $değişken mixed
    Kontrol edilecek değişken
  • $değişken mixed
    Kontrol edilecek bir başka değişken

Dönen Değer

boolean - Eğer değişken tanımlıysa ve değeri NULL değil ise geriye TRUE döner.

NOT
Eğer bir değişken unset() ile yok edilmiş ise, isset() ile kontrolü mümkün değildir.

Ayrıca isset() içerisinde birden fazla değer kontrol ediliyorsa soldan sağa doğru kontrol etmeye başlar ve ilk NULL değerde işlemi durdurur.

Örnekler

if-else ifadesi ile değişken kontrol örneği;

<?php

	$text= "merhaba";
	if( isset($text) ) {
		echo "değişken tanımlanmış";
	} else {
		echo "tanımlı değişken bulunamadı.";
	}

?>

Birden fazla değişkenin isset() ile kontrolü örneği;

<?php

$a = 1;
$b = 2;

$d = 4;

var_dump(isset($a, $b, $c, $d)); // Çıktı: bool(false)

?>

Ternary operatörü ile isset() örneği;

<?php

echo isset($test) ? 'tanımlı' : 'tanımlı değil';

?>

Form değerlerinin isset() ile kontrolü örneği;

<?php

if (isset($_POST['ad'])){
	echo 'Girilen değer: ' . $_POST['ad'];
}  else {
	echo 'Lütfen bir değer girin.';
}

abdullahzubeyiryildiz
1732 gün önce eklendi - 4335 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki get_defined_vars() Sonraki sort()