Giriş yap

PHP'de strtoupper() Fonksiyonu
PHP 4PHP 5PHP 7

Bir string içindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirerek elde edilen string değeri döndürür.

Yapısı (Syntax)strtoupper(string $str) : string

Parametreler

  • $str string
    Girilen string değer

Dönen Değer

string - Büyük harfli string değer döndürülür

Örnekler

Örnek Kullanım

<?
	$deger = "PHP ile Programlama";
	echo strtoupper($deger);
?>

Emre JILTA
508 gün önce eklendi.
Github'da Düzenle