v2.5.2
Giriş yap

PHP'de Do-While Döngüsü

Özet: Bu makalede, PHP'de do-while döngüsü kullanımını, bu döngünün ne zaman kullanılması gerektiğini ve do-while döngüsüne örnek uygulamaları ele alacağız.

Giriş

Do-while döngüsü, PHP programlamada kullanılan temel döngülerden biridir. Do-while döngüsü, while döngüsü gibi belirtilen koşul doğru olduğu sürece döngü içindeki kodları tekrar tekrar çalıştırır. Fakat do-while döngüsü, koşulun döngü sonunda kontrol edilmesinden dolayı döngü içindeki kodlar en az bir kez çalıştırılır.

Do-While Döngüsü Sözdizimi

do {
    // Döngü içinde çalışacak kodlar
} while (koşul);

Do-While Döngüsü Örnek Uygulama

Örneğin, 1'den 6'ya kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için do-while döngüsünü kullanabiliriz:

<?php
$sayi = 1;

do {
    echo $sayi . "<br>";
    $sayi++;
} while ($sayi <= 6);
?>

Bu örnekte, $sayi değişkenini 1 ile başlatıyoruz ve koşulumuz $sayi değişkeninin 6'dan küçük veya eşit olduğu sürece döngünün devam etmesini sağlıyoruz. Döngü içinde her adımda $sayi değişkenini 1 artırarak bir sonraki sayıyı ekrana yazdırıyoruz. Döngü, $sayi değişkeni 6'ya ulaştığında sona erecektir.

Do-While Döngüsü Ne Zaman Kullanılmalıdır

Do-while döngüsü, döngü içindeki kodların en az bir kez çalışması gereken durumlarda kullanılmalıdır. Yani koşul doğru olmasa bile döngü içindeki kodlar en az bir kez çalıştırılacaktır. Bu özelliği sayesinde, koşulun döngü sonunda kontrol edilmesi gereken durumlar için do-while döngüsü daha uygun bir seçenektir.

Sonuç

Do-while döngüsü, PHP programlamada önemli bir döngü yapısıdır. Belirli bir koşul doğru olduğu sürece döngü içindeki kodları tekrar tekrar çalıştırarak, programlamada tekrarlayan işlemleri kolayca gerçekleştirebiliriz. Do-while döngüsünü doğru kullanarak işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Ayrıca, döngü içindeki kodların en az bir kez çalışmasını garantileyerek, iş akışını daha kontrollü bir şekilde yönetebiliriz.

tayfunerbilen
347 gün önce yazdı - 645 kez görüntülendi.
Önceki PHP'de While Döngüsü Sonraki Fonksiyonlar / PHP'de Fonksiyon Kullanımı