Giriş yap

PHP'de strlen() Fonksiyonu
PHP 4PHP 5PHP 7

Girilen bir string ifadesinde karakter uzunluğunu döndürür.

Yapısı (Syntax)strlen ( string $str ) : int

Parametreler

  • $str string
    Uzunluğu hesaplanan string ifade

Dönen Değer

int - String boş ise 0, değilse karakter sayısını belirtir.

Örnekler

Örnek Kullanım

<?
	$deger = "Siz Çekoslovaklaştıramadıklarımızdan mısınız?";
	echo strlen($deger);
?>

Emre JILTA
436 gün önce eklendi.
Github'da Düzenle
Günlük Film Tavsiyesi