Giriş yap

PHP'de end() Fonksiyonu
PHP 4PHP 5PHP 7

Dizinin son elemanını seçmek için kullanılır

Yapısı (Syntax)end ( array &$dizi ) : mixed

Parametreler

  • $girdi = $girdi mixed

Dönen Değer

mixed - Dizi boşsa false döner, yoksa son elemanın değerini döndürür.

Örnekler

end() Fonksiyon Örneği

$sehirler= array('ankara', 'istanbul', 'eskisehir');
echo end($sehirler); 
// Çıktı : eskisehir

serkanosna
508 gün önce eklendi.
Github'da Düzenle