v2.5.2
Giriş yap

PHP'de Karşılaştırma Operatörleri

İki değerin karşılaştırılması için bu operatörler kullanılır. Sonucunda ise true ya da false döner. Buna görede ileride göreceğimiz koşullu ifadeleri kullanarak kod parçaları yazmaya başlayacağız. Örneğin $a değişkeninin değeri sayı değilse şunu yap, girilen $b değeri x değerine denk değilse şunu yap gibi koşullar yazacağız. Şimdilik sadece operatörleri ve ne işe yaradıklarını anlasak yeter :)

Operatör Ad Örnek Açıklama
== Eşit Operatörü 5 == 5 Bir değerin diğer değere eşit olup olmadığını kontrol eder.
!= Eşit Değil Operatörü 5 != 5 Bir değerin diğer değere eşit olmadığını kontrol eder.
=== Denk Operatörü 5 === "5" Eşit operatörü gibi davranır, farklı olarak sadece değerleri değil aynı zamanda tiplerininde eşitliğini kontrol eder.
!== Denk Değil Operatörü 5 !== "5" Eşit değil operatörü gibi davranır, farklı olarak sadece değerleri değil aynı zamanda tiplerininde eşitsizliğini kontrol eder.
> Büyüktür Operatörü 5 > 4 Bir değerin diğer değerden büyük olup olmadığını kontrol eder.
< Küçüktür Operatörü 5 < 4 Bir değerin diğer değerden küçük olup olmadığını kontrol eder.
>= Büyüktür ya da Eşittir Operatörü 5 >= 5 Bir değerin diğer değerden büyük ya da iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.
<= Küçüktür ya da Eşittir Operatörü 5 <= 5 Bir değerin diğer değerden küçük ya da iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.

Eşit Operatörü (==)

Bir değerin diğerine eşit olup olmadığını bu operatör ile anlarız. Örneğin;

<?php

  $x = 5;
  $y = 5;
  
  echo $x == $y; // Çıktı: 1 yani true
  
  echo 5 == 3; // Çıktı: 0 yani false (siz bunu ekranda göremezsiniz o yüzden sorun etmeyin, koşullu ifadelerde kullanımında false değerini algılayacaktır)

?>

Eşit Değil Operatörü (!=)

Bir değerin diğerine eşit olmadığını kontrol etmek için bu operatörü kullanırız. Örneğin;

<?php
  
  $x = 4;
  $y = 6;
  
  echo $x != $y; // Çıktı: 1 yani true (çünkü değerler birbirine eşit değil ve operatör tam olarak bunu kontrol etmek için var)
  
  echo "Tayfun" != "tayfun"; // Çıktı: 1 yani true (Baş harflerin birisi büyük birisi küçük olduğu için eşit olmadığından true döner)
  
?>

Denk Operatörü (===)

Eşit operatöründen farklı olarak kontrol edilen iki değerin tiplerinide kontrol eder. Yani örnekle açıklamak gerekirse;

<?php
  
  $x = 5;
  $y = "5";
  
  echo $x == $y; // Çıktı: 1 yani true
  
  echo $x === $y; // Çıktı: 0 yani false (Çünkü birinin tipi integer, diğerinin tipi ise string. Sadece değerlerin eşit olması denk operatörü için yeterli değil)
  
?>

Denk Değil Operatörü (!==)

Eşit değil operatöründen farklı olarak kontrol edilen iki değerin hem değerlerinin hemde tiplerinin eşit olmamasını kontrol eder. Yani örnekle açıklamak gerekirse;

<?php
  
  $x = 5;
  $y = "5";
  
  echo $x != $y; // Çıktı: 0 yani false (Çünkü değerler birbirine eşit)
  
  echo $x !== $y; // Çıktı: 1 yani true (Çünkü değerleri birbirine eşit ancak tipleri farklı bu yüzden denk değil true olarak kabul eder)
  
?>

Büyüktür Operatörü (>)

Bir değerin diğer değerden büyük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin;

<?php
  
  $x = 5;
  $y = 6;
  
  echo $x > $y; // Çıktı: 0 yani false (çünkü 5 değeri 6'dan büyük değildir)
  
  echo $y > $x; // Çıktı: 1 yani true (çünkü 6 değeri 5'ten büyüktür)
  
?>

Küçüktür Operatörü (<)

Bir değerin diğer değerden küçük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin;

<?php
  
  $x = 5;
  $y = 6;
  
  echo $x < $y; // Çıktı: 1 yani true (çünkü 5 değeri 6'dan küçüktür)
  
  echo $y < $x; // Çıktı: 0 yani false (çünkü 6 değeri 5'ten küçük değildir)
  
?>

Büyüktür ya da Eşittir Operatörü (>=)

Bir değerin diğer değerden büyük ya da ona eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin;

<?php
  
  $x = 5;
  $y = 5;
  
  echo $x > $y; // Çıktı: 0 yani false (Çünkü bir diğer diğerinden büyük değil)
  
  echo $x >= $y; // Çıktı: 1 yani true (Çünkü her iki değer birbirine eşit, bu yüzden büyükse ya da eşitse bu operatör true döndürür)
  
?>

Küçüktür ya da Eşittir Operatörü (>=)

Bir değerin diğer değerden küçük ya da ona eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin;

<?php
  
  $x = 5;
  $y = 5;
  
  echo $x < $y; // Çıktı: 0 yani false (Çünkü bir diğer diğerinden küçük değil)
  
  echo $x <= $y; // Çıktı: 1 yani true (Çünkü her iki değer birbirine eşit, bu yüzden küçükse ya da eşitse bu operatör true döndürür)
  
?>
tayfunerbilen
1510 gün önce yazdı - 9883 kez görüntülendi.
Önceki Atama Operatörleri Sonraki Mantıksal Operatörler