v2.5.2
Giriş yap

PHP'de Artırma ve Azaltma Operatörleri

PHP'de değeri 1 artırmak ya da azaltmak için bu operatörler kullanılır. Ancak bu operatörlerin değişkenin önüne ya da sonuna gelmesi ile işler biraz değişkenlik gösterir. Öncelikle kullanımlarına ait tablomuza bir bakalım.

Örnek Ad Sonuç
++$x İşlem Öncesi Artırma Değeri 1 artırır ve $x değerini döndürür
$x++ İşlem Sonrası Artırma $x değerini döndürür ve daha sonra 1 artırır
--$x İşlem Öncesi Azaltma Değeri 1 azaltır ve $x değerini döndürür
$x-- İşlem Sonrası Azaltma $x değerini döndürür ve daha sonra 1 azaltır
Bu operatörler sadece değişkenlerle kullanılabilir örneğin herhangi bir sayının sonuna operatör eklenerek işlem yapılamaz.

İşlem Öncesi Artırma Operatörü (++$x)

İşlem öncesi artırma operatörü kullanıldığında değer işlem bitmeden önce 1 artırılmış olur. Yani örnekle açıklamak gerekirse;

<?php

  $x = 1;
  echo ++$x; // Çıktı: 2
  echo ++$x; // Çıktı: 3
  echo $x; // Çıktı: 3

?>

Dolayısıyla bu operatör ile artırma işleminde echo işlevi ile artırılan değeri gösterebilirsiniz.

İşlem Sonrası Artırma Operatörü ($x++)

Değişkenin değerini artırdığınızda ve ekrana yazdırmak istediğinizde önce değişkenin mevcut değerini yazdırır. Sonraki işlemde ise değeri 1 artırılmış olarak yazdırır.

<?php
  
  $x = 1;
  echo $x++; // Çıktı: 1
  echo $x; // Çıktı: 2
  echo $x++; // Çıktı: 2
  echo $x; // Çıktı: 3
  
?>

Bu operatörü genellikle for döngüsünde kullanacağız.

İşlem Öncesi Azaltma Operatörü (--$x)

İşlem öncesi azaltma operatörü kullanıldığında değer işlem bitmeden önce 1 azaltılmış olur. Yani örnekle açıklamak gerekirse;

<?php

  $x = 5;
  echo --$x; // Çıktı: 4
  echo --$x; // Çıktı: 3
  echo $x; // Çıktı: 3

?>

Dolayısıyla bu operatör ile azaltma işleminde echo işlevi ile azaltılan değeri gösterebilirsiniz.

İşlem Sonrası Artırma Operatörü ($x--)

Değişkenin değerini azalttığınızda ve ekrana yazdırmak istediğinizde önce değişkenin mevcut değerini yazdırır. Sonraki işlemde ise değeri 1 azaltılmış olarak yazdırır.

<?php
  
  $x = 3;
  echo $x--; // Çıktı: 3
  echo $x; // Çıktı: 2
  echo $x--; // Çıktı: 2
  echo $x; // Çıktı: 1
  
?>

Bu operatörü genellikle for döngüsünde kullanacağız.

tayfunerbilen
1508 gün önce yazdı - 4511 kez görüntülendi.
Önceki Mantıksal Operatörler Sonraki Sözde Elemanlar / ::after