v2.5.2
Giriş yap

PHP is_string() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Sınanan değişkenin tipinin string olup olmadığını kontrol eder.

Yapısı (Syntax)is_string ( mixed $var ) : bool

Parametreler

  • $var mixed
    Sınanacak değişken

Dönen Değer

boolean - Sınanan değişkenin tipi string ise TRUE değil ise FALSE döner.

Örnekler

En basit olarak bir değişkenin tipinin string olup olmadığını kontrol edelim.

<?php

$deger = 'String Değer';
if ( is_string($deger) ){
    echo '$deger değişkeni string tipindedir.';
}

?>

Diğer tiplerde fonksiyon davranışını sınayalım.

<?php

$dizi = [null, false, 'test', 15, 2.15, '2.15', '', ' ', '0', 0];
foreach ($dizi as $eleman){
    echo var_export($eleman) . ' = ';
    echo var_dump(is_string($eleman)) . '<br>';
}
/*
NULL = bool(false) 
false = bool(false) 
'test' = bool(true) 
15 = bool(false) 
2.149999999999999911182158029987476766109466552734375 = bool(false) 
'2.15' = bool(true) 
'' = bool(true) 
' ' = bool(true) 
'0' = bool(true) 
0 = bool(false) 
*/

?>

tayfunerbilen
1723 gün önce eklendi - 1967 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki file_exists() Sonraki array_key_exists()