Giriş yap

PHP'de strrev() Fonksiyonu
PHP 4PHP 5PHP 7

Girilen bir string ifadeyi ters döndürür.

Yapısı (Syntax)strrev ( string $str ) : string

Parametreler

  • $str string
    Ters çevrilecek string ifade

Dönen Değer

string - Ters çevrilmiş string değer döndürülür

Örnekler

Örnek Kullanım

<?
	$deger = "Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.";
	echo strrev($deger);
?>

Emre JILTA
80 gün önce eklendi.
Github'da Düzenle