v2.5.2
Giriş yap

PHP'de While Döngüsü Kullanımı

Özet: Bu makalede, PHP'de while döngüsü kullanımını, bu döngünün ne zaman kullanılması gerektiğini ve while döngüsüne örnek uygulamaları ele alacağız.

Giriş

While döngüsü, PHP programlamada kullanılan temel döngülerden biridir. While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece döngü içindeki kodları tekrar tekrar çalıştırmamızı sağlar. Koşul yanlış olduğunda döngü durur ve programın geri kalan kısmına geçilir.

While Döngüsü Sözdizimi

while (koşul) {
    // Döngü içinde çalışacak kodlar
}

While Döngüsü Örnek Uygulama:

Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için while döngüsünü kullanabiliriz:

<?php
$sayi = 1;

while ($sayi <= 10) {
    echo $sayi . "<br>";
    $sayi++;
}
?>

Bu örnekte, $sayi değişkenini 1 ile başlatıyoruz ve koşulumuz $sayi değişkeninin 10'dan küçük veya eşit olduğu sürece döngünün devam etmesini sağlıyoruz. Döngü içinde her adımda $sayi değişkenini 1 artırarak bir sonraki sayıyı ekrana yazdırıyoruz. Döngü, $sayi değişkeni 10'a ulaştığında sona erecektir.

While Döngüsü Ne Zaman Kullanılmalıdır

While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece döngü içindeki kodları çalıştırmak istediğimizde kullanılır. While döngüsü özellikle, döngünün kaç kez çalışacağını önceden bilemediğimiz durumlarda kullanışlıdır.

Sonuç

While döngüsü, PHP programlamada sıklıkla kullanılan bir döngü yapısıdır. Belirli bir koşul doğru olduğu sürece döngü içindeki kodları tekrar tekrar çalıştırarak, programlamada tekrarlayan işlemleri kolayca gerçekleştirebiliriz. While döngüsünü doğru kullanarak işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebiliriz.

tayfunerbilen
487 gün önce yazdı - 819 kez görüntülendi.
Önceki PHP'de Foreach Döngüsü Sonraki PHP'de Do-While Döngüsü