v2.3.1
Giriş yap
  • Kategoriler
  • Başlıklar
  • Paylaş
Array ( [0] =>
<?php

echo disk_total_space('.'); // Örn çıktı: 121123069952

?>
[1] => <?php echo disk_total_space('.'); // Örn çıktı: 121123069952 ?> ) Array ( [0] =>
<?php

echo disk_total_space('C:') . '<br>';
echo disk_total_space('D:');

?>
[1] => <?php echo disk_total_space('C:') . '<br>'; echo disk_total_space('D:'); ?> ) Array ( [0] =>
<?php

$bytes = disk_total_space('.'); 
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
echo $bytes . '<br />';
echo sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />';

?>
[1] => <?php $bytes = disk_total_space('.'); $si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB' ); $base = 1024; $class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1); echo $bytes . '<br />'; echo sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />'; ?> )

PHP disk_total_space() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Belirtilen dizinin toplam boyutunu bayt cinsinden verir.

Yapısı (Syntax)disk_total_space ( string $directory ) : float

Parametreler

  • $directory string
    Dizin ya da disk bölümünün adı

Dönen Değer

float - Hata var ise FALSE yok ise belirtilen dizinin toplam boyutunu bayt cinsinden döndürür.

NOT
Uzak dizinlerde kontrol işlemi gerçekleştirilemez.

Örnekler

Örnek olarak toplam dizin boyutunu bayt cinsinden görelim.

<?php

echo disk_total_space('.'); // Örn çıktı: 121123069952

?>

Windows disk bölümlerinin toplam dizin boyutunu bayt cinsinden görelim.

<?php

echo disk_total_space('C:') . '<br>';
echo disk_total_space('D:');

?>

Bayt cinsini daha okunabilir bir şekilde gösterecek yardımcı bir dizi kod yazalım.

<?php

$bytes = disk_total_space('.'); 
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
echo $bytes . '<br />';
echo sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />';

?>

tayfunerbilen
629 gün önce eklendi - 1139 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki disk_free_space() Sonraki get_class()