v2.5.2
Giriş yap

PHP disk_total_space() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Belirtilen dizinin toplam boyutunu bayt cinsinden verir.

Yapısı (Syntax)disk_total_space ( string $directory ) : float

Parametreler

  • $directory string
    Dizin ya da disk bölümünün adı

Dönen Değer

float - Hata var ise FALSE yok ise belirtilen dizinin toplam boyutunu bayt cinsinden döndürür.

NOT
Uzak dizinlerde kontrol işlemi gerçekleştirilemez.

Örnekler

Örnek olarak toplam dizin boyutunu bayt cinsinden görelim.

<?php

echo disk_total_space('.'); // Örn çıktı: 121123069952

?>

Windows disk bölümlerinin toplam dizin boyutunu bayt cinsinden görelim.

<?php

echo disk_total_space('C:') . '<br>';
echo disk_total_space('D:');

?>

Bayt cinsini daha okunabilir bir şekilde gösterecek yardımcı bir dizi kod yazalım.

<?php

$bytes = disk_total_space('.'); 
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
echo $bytes . '<br />';
echo sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />';

?>

tayfunerbilen
1722 gün önce eklendi - 2201 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki disk_free_space() Sonraki get_class()