v2.5.2
Giriş yap

PHP count() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür.
Nesneler için, eğer SPL kuruluysa Countable tarafından gerçeklenen count() yöntemini sonucu almak için kullanabilirsiniz. Nesne arayüzü sadece bir yönteme, count() işlevinden dönen değeri döndüren count() yöntemine sahiptir.

Yapısı (Syntax)count ( mixed $girdi [, int $kip = COUNT_NORMAL ] ) : int

Parametreler

  • $girdi = $girdi array
    Dizi veya nesne

Dönen Değer

int - Bir dizi dışında her şey tek elemanlı bir dizi kabul edilebileceğinden işlev daima girdi'deki eleman sayısını döndürür. Eğer girdi array veya object türünde değilse Countable arayüzü, 1 döndürür. Tek istisnası girdi'nin NULL olması durumu olup böyle bir durumda 0 döner.

NOT
Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür

Versiyon Güncellemeleri

Versiyon Açıklama
4.2.0 İsteğe bağlı kip değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek - 1

count() Örneği

$arr = ["proto","turk", "turkiye"];
echo count($arr); 
// Çıktı: 3

echo count(null);
// Çıktı : 0

echo count(false);
// Çıktı : 1

Örnek - 2

Ardışık count() Örneği

$arr = array('meyveler' => array('portakal', 'muz', 'elma'),
              'vejeteryan' => array('havuc', 'karalahana', 'bezelye'));

// ardışık sayım
echo count($arr , COUNT_RECURSIVE); // 8

// normal sayım
echo count($arr ); // 2

serkanosna
1789 gün önce eklendi - 4735 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki md5() Sonraki is_array()