v2.5.2
Giriş yap

PHP nl2br() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

String ifadede \n yani yeni satırları <br> ya da HTML türüne göre <br /> etiketine çevirir.

Yapısı (Syntax)nl2br ( string $string [, bool $is_xhtml = TRUE ] ) : string

Parametreler

  • $string string
    Değiştirilecek değer
  • $is_xhtml = TRUE boolean
    Eğer FALSE olarak belirlenirse, HTML5 kurallarına göre <br> olarak ekler. Varsayılan olarak XHTML kurallarına göre <br /> şeklinde ekleyecektir.

Dönen Değer

string - Değiştirilmiş değer döner.

NOT
Eğer string ifade içinde \n kullanıyorsanız, ifadeyi mutlaka çift tırnak içinde yazmanız gerekir. Aksi halde \n ifadesi yorumlanmaz.

Versiyon Güncellemeleri

Versiyon Açıklama
5.3.0 $is_xhtml parametresi eklendi. Bundan öncesinde her zaman <br /> olarak değiştiriliyordu.

Örnekler

Basit bir örnek ile açıklayalım;

<?php

$string = "Bu bir
testtir
prototurk.com";

echo nl2br($string);
/* Çıktı:
Bu bir<br />
testtir<br />
prototurk.com
*/

\n ile kullanımı ise şöyledir;

<?php

$string = "Bu bir\ntesttir\nprototurk.com";

echo nl2br($string, false);
/* Çıktı:
Bu bir<br>
testtir<br>
prototurk.com
*/

tayfunerbilen
1676 gün önce eklendi - 2639 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki class_exists() Sonraki is_numeric()