v2.5.2
Giriş yap

PHP'de İç İçe Dizi Oluşturmak

İç içe diziler, programlamada yaygın olarak kullanılan karmaşık veri yapılarıdır. İç içe diziler, bir dizi içinde başka dizilerin bulunduğu yapıdır. Bu tür dizilere ayrıca çok boyutlu diziler de denir. Bu makalede, PHP'de iç içe dizilerin nasıl oluşturulacağına ve kullanılacağına dair bilgiler sunacağız.

İç İçe Dizi Kavramı

İç içe diziler, veri organizasyonu için esnek bir yapı sunar. Özellikle, iç içe diziler, gerçek dünya problemlerini ve veri ilişkilerini modellerken kullanışlıdır. PHP'de iç içe diziler, farklı tiplerde olabilir: indeksli, ilişkisel veya karışık.

 • İç İçe İndeksli Diziler: İç içe indeksli diziler, sıralı değerlerin saklanması için kullanılır.
 • İç İçe İlişkisel Diziler: İç içe ilişkisel dizilerde anahtarlar kullanıcı tarafından tanımlanır ve genellikle alfanümerik ve anlamlıdır.
 • Karışık Diziler: İç içe karışık diziler, hem indeksli hem de ilişkisel dizi öğelerini bir arada barındırabilir.

İç İçe Dizi Oluşturma

İç içe dizi oluşturmak için, dıştaki dizi içerisine başka diziler ekleyebilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki yapıları inceleyebilirsiniz:

İç İçe İndeksli Dizi:

$matris = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

İç İçe İlişkisel Dizi:

$okul = [
  "ogrenciler" => [
    ["ad" => "Ali", "soyad" => "Yılmaz", "numara" => 101],
    ["ad" => "Ayşe", "soyad" => "Demir", "numara" => 102]
  ],
  "ogretmenler" => [
    ["ad" => "Mehmet", "soyad" => "Kaya", "brans" => "Matematik"],
    ["ad" => "Zeynep", "soyad" => "Çelik", "brans" => "Fizik"]
  ]
];

İç İçe Dizilere Erişim

İç içe dizi öğelerine erişmek için, öğelerin anahtar veya indekslerini ardışık olarak kullanarak erişebilirsiniz.

Örnek 1: İç İçe İndeksli Dizi Erişimi

$matris = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

// İç içe indeksli dizi öğelerine erişim
echo $matris[0][0]; // Çıktı: 1
echo $matris[1][2]; // Çıktı: 6

Örnek 2: İç İçe İlişkisel Dizi Erişimi

$okul = [
  "ogrenciler" => [
    ["ad" => "Ali", "soyad" => "Yılmaz", "numara" => 101],
    ["ad" => "Ayşe", "soyad" => "Demir", "numara" => 102]
  ],
  "ogretmenler" => [
    ["ad" => "Mehmet", "soyad" => "Kaya", "brans" => "Matematik"],
    ["ad" => "Zeynep", "soyad" => "Çelik", "brans" => "Fizik"]
  ]
];

// İç içe ilişkisel dizi öğelerine erişim
echo $okul["ogrenciler"][0]["ad"]; // Çıktı: Ali
echo $okul["ogretmenler"][1]["brans"]; // Çıktı: Fizik

Bu makalede, PHP'de iç içe dizilerin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgiler verdik. İç içe dizilerin farklı türlerini (indeksli, ilişkisel ve karışık) örneklerle inceledik ve iç içe dizi öğelerine nasıl erişileceğini gösterdik. İç içe diziler, veri ilişkilerini ve karmaşık yapıları temsil etmek için güçlü bir araçtır ve PHP'deki bu yapıları anlamak, veri manipülasyonu ve analizinde önemli bir rol oynar.

tayfunerbilen
398 gün önce yazdı - 750 kez görüntülendi.
Önceki PHP'de Dizi Oluşturmak Sonraki PHP'de Sabit Değişkenlerde Dizilerin Kullanımı