v2.5.2
Giriş yap

PHP array_keys() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Belirtilen diziye ait tüm anahtarları geriye döndürür.

Yapısı (Syntax)array_keys ( array $array , mixed $search_value [, bool $strict = FALSE ] ) : array

Parametreler

 • $array array
  Anahtarların döndürüleceği dizi
 • $search_value mixed
  Değerler içerisinde arama yapılacak kelime
 • $strict = FALSE boolean
  Arama yaparken eşittir yerine denktir ifadesiyle arama yapacaktır.

Dönen Değer

array - Belirtilen dizilerin anahtarları bir dizi olarak geriye döner.

Örnekler

Bir dizinin tüm anahtarlarını bir dizi halinde görelim.

<?php

$dizi = [
  'ad' => 'Tayfun',
  'soyad' => 'Erbilen',
  'site' => 'https://prototurk.com',
  19,
  'PROTOTURK'
];

echo '<pre>';
print_r(array_keys($dizi));
/*
Array
(
  [0] => ad
  [1] => soyad
  [2] => site
  [3] => 0
  [4] => 1
)
*/

?>

İç içe dizilerde tüm anahtarlar için fonksiyon işe yaramamaktadır. Onun yerine aşağıdaki gibi bir alternatif yazılabilir.

<?php

function all_array_keys($arr)
{
  static $keys = [];
  foreach ($arr as $key => $val){
    $keys[] = $key;
    if (is_array($val))
      return all_array_keys($val);
  }
  return $keys;
}

$arr = [
  'ad' => 'tayfun',
  'soyad' => 'erbilen',
  'a' => [
    'b' => 'c',
    'd' => [
      'e' => 'f'
    ]
  ]
];

$keys = all_array_keys($arr);
print_r($keys);
/*
Array
(
  [0] => ad
  [1] => soyad
  [2] => a
  [3] => b
  [4] => d
  [5] => e
)
*/

?>

Değeri eşleşen anahtarları döndürmeye bir örnek verecek olursak;

<?php

$dizi = [
  'Tayfun',
  'Güner',
  'Hakan',
  'Tayfun',
  'Burak',
  'ad' => 'Tayfun',
  'Tayfun'
];

print_r(array_keys($dizi));
/*
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => ad
  [6] => 5
)
*/

?>

3. parametreyi kullanarak aranan değeri denkse olarak kontrol edilecek bir örnek vermek gerekirse;

<?php

$dizi = [
  1,
  'yas' => '1',
  'yasi' => 1
];

print_r(array_keys($dizi, 1));
/*
Array
(
  [0] => 0
  [1] => yas
  [2] => yasi
)
*/

print_r(array_keys($dizi, 1, true));
/*
Array
(
  [0] => 0
  [1] => yasi
)
*/

?>

tayfunerbilen
1801 gün önce eklendi - 4797 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki array_key_exists() Sonraki disk_free_space()