v2.5.2
Giriş yap

PHP ini_get() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Varsayılan include_path değerini almanızı sağlar.

Yapısı (Syntax)ini_get ( string $varname ) : string

Parametreler

 • $varname string
  Ayar adı

Dönen Değer

string - Başarılı olursa geriye ayarın değeri ya da boş değer ise null döner. Eğer belirtilen değer yok ise FALSE değeri döner.

NOT
Eğer ayarın değeri dizi (array) ise, fonksiyon FALSE değerini döndürecektir.
Hazıfa değerlerinde (Örn: upload_max_filesize) değerler geriye kısaltılmış olarak dönüyor. Örneğin 50M gibi, bu gibi durumlarda sizin bunu byte cinsine çevirmeniz gerekebilir. Örneklerde bununla ilgili bir fonksiyon belirtilmiştir.

Versiyon Güncellemeleri

Versiyon Açıklama
5.3.0 Eskiden olmayan bir değer istendiğinde geriye boş string değer dönüyordu, artık FALSE değeri dönüyor.

Örnekler

Bazı ayarların değerlerini alalım.

<?php

echo "display_errors = " . ini_get('display_errors') . "<br>";
echo "register_globals = " . ini_get('register_globals') . "<br>";
echo "post_max_size = " . ini_get('post_max_size') . "<br>";

?>

Hazıya değerlerini alırken byte cinsine dönüştürmek için bir örnek;

<?php

function return_bytes ($size_str)
{
  switch (substr ($size_str, -1))
  {
    case 'M': case 'm': return (int)$size_str * 1048576;
    case 'K': case 'k': return (int)$size_str * 1024;
    case 'G': case 'g': return (int)$size_str * 1073741824;
    default: return $size_str;
  }
}

echo ini_get('upload_max_filesize'); // Örnek Çıktı: 50M

echo return_bytes(ini_get('upload_max_filesize')); // Örnek çıktı: 52428800

tayfunerbilen
1725 gün önce eklendi - 2207 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki get_include_path() Sonraki HTML5 / HTML5 Video