v2.5.2
Giriş yap

PHP class_exists() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Belirlenen sınıf adının tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Yapısı (Syntax)class_exists ( string $class_name [, bool $autoload = TRUE ] ) : bool

Parametreler

 • $class_name string
  Kontrol edilecek sınıfın adı. Büyük-küçük harfe duyarlı değildir.
 • $autoload = TRUE boolean
  Sınıfların otomatik yüklenip yüklenmeyeceği belirlenir. Varsayılan olarak otomatik yüklenecektir.

Dönen Değer

boolean - Sınıf tanımlı ise TRUE değil ise FALSE değerini döndürür.

Versiyon Güncellemeleri

Versiyon Açıklama
5.0.2 Interface'leri kontrol etmek için artık kullanılmamaktadır. Bunun yerine interface_exists() fonksiyonu kullanılabilir.

Örnekler

Örnek bir sınıfın olup olmadığını kontrol edelim.

<?php

class Test {}

var_dump(class_exists('test')); // Çıktı: bool(true)
var_dump(class_exists('prototurk')); // Çıktı: bool(false)

?>

Otomatik yüklenen sınıflar ile kullanım örneği.

<?php

spl_autoload_register(function ($className) {
  $classFile = "classes/" . strtolower($className) . '.php';
  if (file_exists($classFile))
    include $classFile;
});

// Çıktı: bool(true)
// Çünkü 2. parametresi varsayılan olarak true ve kontrol işleminde
// yukarıdaki otomatik sınıf yükleme fonksiyonu yardımı ile sınıfın olduğunu biliyor
// tabi bu örnekte "classes/test.php" dosyanız olduğunu ve içinde Test sınıfının olduğunu varsayıyoruz.
var_dump(class_exists('test'));

// Çıktı: bool(false)
// Çünkü autoload olayını kapattık, dolayısı ile sınıfı yükleyemediği için
// ve sınıf otomatik çağırıldığı için bulamıyor.
var_dump(class_exists('test', false));

?>

tayfunerbilen
1798 gün önce eklendi - 5461 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki get_class() Sonraki nl2br()