v2.5.2
Giriş yap

PHP disk_free_space() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

Belirtilen dizinin kullanılabilir boyutunu bayt cinsinden verir.

Yapısı (Syntax)disk_free_space ( string $directory ) : float

Parametreler

  • $directory string
    Dizin ya da disk bölümünün adı

Dönen Değer

float - Hata var ise FALSE yok ise belirtilen dizinin kullanılabilir boyutunu bayt cinsinden döndürür.

NOT
Dizin yerine dosya belirtilirse fonksiyon işlevini işletim sistemine ve PHP sürümüne bağlı olarak doğru yerine getiremeyebilir.
Ayrıca uzak dizinlerde kontrol işlemi gerçekleştirilemez.

Örnekler

Örnek olarak kullanılabilir dizin boyutunu bayt cinsinden görelim.

<?php

echo disk_free_space('.'); // Örn çıktı: 6764466176

?>

Windows disk bölümlerinin kullanılabilir dizin boyutunu bayt cinsinden görelim.

<?php

echo disk_free_space('C:') . '<br>';
echo disk_free_space('D:');

?>

Bayt cinsini daha okunabilir bir şekilde gösterecek yardımcı bir dizi kod yazalım.

<?php

$bytes = disk_free_space('.'); 
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
echo $bytes . '<br />';
echo sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />';

?>

tayfunerbilen
1722 gün önce eklendi - 2194 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki array_keys() Sonraki disk_total_space()