v2.5.2
Giriş yap

PHP set_include_path() Fonksiyonu

PHP 4PHP 5PHP 7

include_path ayarını belirlemek için kullanılır. Bu ayar require, include, fopen(), file(), readfile() ve file_get_contents() fonksiyonlarında dosyaların aranacağı dizini belirlemek için kullanılır.

Yapısı (Syntax)set_include_path ( string $new_include_path ) : string

Parametreler

  • $new_include_path string
    include_path için belirlenecek yeni yol

Dönen Değer

string - Başarıyla ayarlandıysa eski include_path değeri döner, başarısız olursa FALSE değeri döner.

Örnekler

Örnek bir yol ayarı yapalım.

<?php

// Çalışmayacak çünkü yolu belirtmedik, o yüzden olmayan bir dosyayı çağırmaya çalışıyoruz
include 'test.php';

// yolumuzu dosyalarımızın olduğu yer olarak belirledik
set_include_path('/var/www/html');

// Eğer /var/ww/html atında test.php var ise artık çalışacaktır.
include 'test.php';

tayfunerbilen
1698 gün önce eklendi - 2353 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki is_numeric() Sonraki get_include_path()