v2.5.2
Giriş yap

PHP'de For Döngüsü

Döngüler, programlamada sıkça karşılaşılan ve kullanılan yapılarıdır. Döngüler, belirli bir işlemi tekrar tekrar gerçekleştirmemizi sağlar. PHP'de değişik türde döngüler bulunmaktadır ve bu makalede "for" döngüsünün kullanımına değineceğiz.

For Döngüsü Nedir?

For döngüsü, belirli bir sayıda tekrar etmesi gereken işlemler için kullanılır. Önceden ne kadar tekrar etmesi gerektiğini bildiğimiz durumlar için oldukça kullanışlıdır. For döngüsü, döngü başlangıç değeri, döngü devam şartı ve döngü adım değeri olmak üzere üç bileşenden oluşur.

For Döngüsü Sözdizimi (Syntax)

For döngüsü şu şekilde yazılır:

for (başlangıç değeri; devam şartı; adım değeri) {
  // İşlemler
}
 • Başlangıç değeri: Döngünün başlamadan önce tanımlanan başlangıç değeridir ve genellikle bir sayaç olarak kullanılır.
 • Devam şartı: Döngünün devam etmesi için sağlanması gereken şartı belirtir. Bu şart sağlandığı sürece döngü devam eder.
 • Adım değeri: Her döngü iterasyonu sonrası gerçekleştirilecek olan işlemi belirtir. Genellikle sayaç değerinin artırılması veya azaltılması şeklinde olur.

For Döngüsü Örnek Kullanım:

Aşağıdaki örnekte, 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını hesaplayan bir for döngüsü gösterilmektedir.

$toplam = 0;

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  $toplam += $i;
}

echo "1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı: " . $toplam;

Bu örnekte, başlangıç değeri olarak $i isimli değişken tanımlanmış ve 1 değerine atanmıştır. Devam şartı olarak $i değişkeninin 10'dan küçük veya eşit olması belirtilmiştir. Adım değeri olarak her iterasyonda $i değişkeni 1 arttırılmıştır.

For Döngüsü İç İçe Kullanım:

For döngüleri, iç içe kullanılabilir. İç içe kullanım, özellikle matrisler ve çok boyutlu diziler üzerinde işlem yaparken faydalıdır. Aşağıdaki örnekte, bir 3x3'lük matrisin elemanlarını ekrana yazdıran iç içe for döngüsü gösterilmektedir.

$matris = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

for ($i = 0; $i < count($matris); $i++) {
  for ($j = 0; $j < count($matris[$i]); $j++) {
    echo $matris[$i][$j] . " ";
  }
  echo "<br>"; // Satır sonunda yeni satıra geç
}

Sonuç

For döngüsü, PHP programlamada kullanıcıların işlemleri belirli sayıda tekrar etmelerine olanak tanır. Başlangıç değeri, devam şartı ve adım değeri ile kontrol edilir ve iç içe kullanımı sayesinde karmaşık yapılarla da başa çıkabilir. Öğrendiğiniz bu yapıyı PHP projelerinizde kullanarak daha etkin ve düzenli kodlar yazabilirsiniz.

Özetle, for döngüsünün kullanımı ve özellikleri şunlardır:

 • Belirli sayıda tekrar etmesi gereken işlemler için uygundur.
 • Başlangıç değeri, devam şartı ve adım değeri ile kontrol edilir.
 • İç içe kullanılabilir; bu durum matrisler veya çok boyutlu diziler üzerinde işlem yaparken faydalıdır.

Bu makalede PHP'deki "for" döngüsünden bahsettik. Bu yapıyı anladığınıza göre artık projelerinizde daha verimli kodlar yazabileceksiniz!

tayfunerbilen
347 gün önce yazdı - 812 kez görüntülendi.
Önceki Diziler / PHP'de Sabit Değişkenlerde Dizilerin Kullanımı Sonraki PHP'de Foreach Döngüsü