v2.5.2
Giriş yap

Python'da print ve input Fonksiyonu

print fonksiyonu ile consolea yazı yazdırabiliriz.
input fonksiyonu ile terminal ekranından, kullanıcının girmiş olduğu verileri alabiliriz.

Örnek 1:

print('Oğuzhan') 

Yukarıda ki ifadeyi çalıştırdığınızda console ekranına Oğuzhan yazacaktır.

Örnek 2:

isim = input('lütfen isim giriniz')
soyisim = input('lütfen soyisim giriniz)

print(isim + ' ' + soyisim)

Yukarıda ki uygulamayı çalıştırdığınızda. Program sizden bir adet isim ve bir adet soy isim girmenizi isteyecektir. Bu bilgileri siz girdikten sonra otomatik olarak girdiğiniz değeri ekrana basacaktır.

oguzhancelikarslan
895 gün önce yazdı - 1500 kez görüntülendi.
Önceki Python'da Değişkenler ve Yaygın Veri Tipleri Sonraki Python'da Boolean Operatörleri