v2.5.2
Giriş yap

Python'da Listeler

Listeler sayesinde bir değişken içerisinde farklı farklı veri tiplerinden oluşan verileri saklayabiliriz. Daha sonrasında ise bu listeden eleman ekleyebilir çıkartabilir veya silebiliriz.
Python'da iki şekilde liste oluşturabiliriz.

# Yöntem 1
liste = []
# Yöntem 2
liste = list()

Python'da oluşturduğumuz listeye default olarak bazı veriler ekleyebiliriz.

liste = ["elma", "armut", True, False, 1, 1.23]

Bir listenin içerisinde kaç adet eleman olduğunu görmek için len fonksiyonunu kullanabiliriz.

eleman_sayisi = len(liste)

Bir listenin elemanlarına index numaraları ile erişebiliriz. Listelerin index numarası 0'dan başlamaktadır.
Örneğin bir listenin birinci elemanını aşağıda ki örnekte ki gibi çağırabiliriz. Cevap ise armut olacaktır.

birinci_eleman = liste[1]

Bir listenin tüm elemanlarını itere etmek için for döngüsüne sokabiliriz.

for item in liste:
    print(item)

Listelerin belli bir aralığını seçebiliriz. Aşağıda ki örnekte 0. eleman dahil 2. eleman dahil olmayacaktır ve seçilecek elemanlar ["elma", "armut"] olacaktır.

aralik = liste[0:2] 

Biliyoruz ki index numaraları ile dizinin her elemanına erişebiliyoruz. Peki negatif değerler kullanırsak?
örneğin liste[-1] dediğimizde tersten ilk değeri alırız yani 1.23 değeri karşımıza gelecektir. Burada dikkat etmemiz gereken maximum olarak -elemansayisini kullanın. Yoksa hata alabilirsiniz.

Listenin bir öğesini değiştirmek gerçekten çok kolay. Örneğin listenin sıfırıncı elemanını aşağıda ki gibi değiştirebilirsiniz.

liste[0] = "Oğuzhan"

İki listeyi birleştirmek için artı operatörünü kullanabiliriz.

tek_rakamlar = [1,3,5,7,9]
cift_rakamlar = [0,2,4,6,8] 

birlesmis_liste = tek_rakamlar + cift_rakamlar

dir fonksiyonunu kullanarak listenin tüm methodlarına erişebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda buradan kopya çekebilirsiniz.

print(dir(liste))

# Aşağıda ki çıktıdan bu liste üzerinde erişebileceğiniz her şeyi görebilirsiniz.
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']

Listeye elaman eklemek için append methodunu kullanabiliriz.

liste.append("yeni veri")

Bir listeyi tamamen temizlemek için clear methodunu kullanabiliriz.

liste.clear()

Bir listenin içerinde bir elemanın kaç kere geçtiğini bulmak için count methodu kullanılabilir.

liste.count('elma')

Bir elemanın index numarasını öğrenmek için index methodu kullanılabilir.

liste.index('elma')

Bir listenin son elemanını listeden çıkartmak için pop() methodu kullanılır.

liste.pop()
oguzhancelikarslan
872 gün önce yazdı - 1428 kez görüntülendi.
Önceki Python'da Break ve Continue İfadeleri Sonraki Web API / Intersection Observer API