v2.5.2
Giriş yap

Python'da Boolean Operatörleri

3 adet operatördür. Bunlar And, or ve not'dır. Bu ifadeler yazılımda türkçede ki ve, yada, değili gibi ifadelere karşılık gelirler.
Örneğin kullanıcı adı oguzhan ve şifre hasan demek için yardımımıza and koşacaktır.

isim = 'oguzhan'
sifre = 'hasan'

print(isim == 'oguzhan' and sifre == 'hasan)

Yukarıda ki işlemin sonucu True gelecektir. Türkçe olarak yorumlamak gerekirse isim oguzhansa ve şifre hasansa dedik. Tam olarak değerlerde bu şekilde ayarlı olduğu için print ile ekrana şartımızı bastığımızda ifade True gelecektir.

And, or, not ifadelerini anlayabilmek için doğruluk tablosuna göz atmamız gerekecektir.

Aşağıda and ifadesinin doğruluk durumunu göreceğiz. Bir ifadenin her iki tarafıda True ise yani doğru ise bu işlem doğru olacaktır geri ihtimallerin hepsi yanlış olacaktır.

ExpressionEvaluated Value
True and TrueTrue
True and FalseFalse
False and TrueFalse
False and FalseFalse

Aşağıda ise or yani yada ifadesinin doğruluk durumunu göreceğiz.

ExpressionEvaluated Value
True or TrueTrue
True or FalseTrue
False or TrueTrue
False or FalseFalse

Or'da ise durum şu şekildedir eğer or'un sağında ve solunda ki ifadelerden herhangi biri doğru ise o ifade doğru kabul edilecektir ve yorumlandığında True olarak yorumlanmış olacaktır.

Not ifadesini eğer bir boolean değerin başına getirirseniz otomatik olarak o değerin tersi alınacaktır.
Örnek:


deger = True
print(not deger)

Ekrana false yazılacaktır.

oguzhancelikarslan
1211 gün önce yazdı - 2104 kez görüntülendi.
Önceki Python'da print ve input Fonksiyonu Sonraki Python'da if-elif-else kontrol ifadesi