v2.5.2
Giriş yap

Javascript reduce() Metodu

ES5

reduce() metodu, dizinin her değeri için bir işlev yürütür ve sonunda diziyi tek bir değere düşürür.
Metodun dönüş değeri ilk parametresi olan accumulator parametresinde saklanır.

Yapısı (Syntax)array.reduce(function(accumulator, currentValue, index, arr), initialValue)

Parametreler

 • accumulator
  Dönüş değeri
 • currentValue
  İşlemde olan mevcut öğe
 • arr
  İşlemden geçen elemanın ait olduğu dizi
 • initialValue
  Başlangıç değeri (sayı, dizi, obje vb. olabilir)

Dönen Değer

Geriye biriken değer döner.

NOT
Eğer dizi boş ise bu metod çalışmaz.
Varolan diziyi etkilemez.

Örnekler

reduce() ile dizideki tüm değerlerin toplamını bulmak

let sum = [0, 1, 2, 3].reduce(function (accumulator, currentValue) {
 return accumulator + currentValue
}, 0)
console.log(sum) // 6

// alternatif olarak arrow function ile şöyle yazılabilir
let total = [ 0, 1, 2, 3 ].reduce(( accumulator, currentValue ) => accumulator + currentValue, 0)
console.log(total) // 6

Örneği Dene »

Nesne değerlerinin toplamını bulmak

const basket = [
  {
    name: "iPhone 8",
    price: 7000
  },
  {
    name: "Apple Macbook Pro",
    price: 14000
  },
  {
    name: "Harman/kardon",
    price: 255
  }
]
let sumBasket = basket.reduce((acc, item) => acc + item.price, 0)

console.log(sumBasket) // 21255

Örneği Dene »

Nesne değerlerinin tekrarını saymak

let names = ['Tayfun', 'Mehmet', 'Ahmet', 'Gökhan', 'Tayfun']

let countedNames = names.reduce(function (allNames, name) { 
 if (name in allNames) {
  allNames[name]++
 } else {
  allNames[name] = 1
 }
 return allNames
}, {})

console.log(countedNames)
// { Tayfun: 2, Mehmet: 1, Ahmet: 1, 'Gökhan': 1 }

Örneği Dene »

Değere göre nesneleri gruplama

const products = [
  {
    name: "NT1-A Condenser Mikrofon",
    brand: "Rode"
  },
  {
    name: "iPhone XS",
    brand: "Apple"
  },
  {
    name: "SmartLav Plus+ Yaka Mikrofonu",
    brand: "Rode"
  },
  {
    name: "M-AUDIO Keystation 61",
    brand: "M-Audio"
  }
]

const groupBy = (array, prop) => {
  return array.reduce((acc, obj) => {
    let key = obj[prop]
    if (!acc[key]){
      acc[key] = []
    }
    acc[key].push(obj)
    return acc
  }, {})
}

let groupedProducts = groupBy(products, 'brand')
console.log(groupedProducts)

Örneği Dene »

Spread operatörü ve initalValue değerini kullanarak nesne içindeki dizi değerlerini birleştirmek

const posts = [
 {
  title: "Post 1",
  tags: ["php", "css"],
 },
 {
  title: "Post 2",
  tags: ["js", "c#"],
 },
 {
  title: "Post 3",
  tags: ["html5", "css"],
 },
];

const allTags = posts.reduce((acc, post) => [...acc, ...post.tags], []);
console.log([...new Set(allTags)])

Örneği Dene »

Tekrarlanan değerleri silmek

Daha kolay kullanımı için Set()

let myArray = ['a', 'b', 'a', 'b', 'c', 'e', 'e', 'c', 'd', 'd', 'd', 'd']
let myOrderedArray = myArray.reduce(function (acc, currentValue) {
 if (!acc.includes(currentValue)) {
  acc.push(currentValue)
 }
 return acc
}, [])

console.log(myOrderedArray)

Örneği Dene »

filter() ve map() yerine reduce() kullanmak

const numbers = [-5, 6, 2, 0,]

console.log(
  numbers
  .filter(number => number > 0)
  .map(number => number * 2)
)

console.log(
  numbers.reduce((acc, number) => {
    if (number > 0){
      acc.push(number * 2)
    }
    return acc
  }, [])
)

Örneği Dene »

tayfunerbilen
937 gün önce eklendi - 7774 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki forEach() Sonraki Python / Python Flask ve React Kullanımı