v2.5.2
Giriş yap

Javascript forEach() Metodu

ES5

forEach() metodu, dizideki her elemanı bir işlevden geçirir. Kısaca döngüye sokmanızı sağlar.

Yapısı (Syntax)array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue)

Parametreler

 • currentValue
  ( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/prototurk.com/public_html/app/view/article-js.php on line 64
  Call Stack
  #TimeMemoryFunctionLocation
  10.0003360736{main}( ).../index.php:0
  20.0037444904require( '/home/prototurk.com/public_html/app/controller/category.php' ).../index.php:101
  30.0158456472require( '/home/prototurk.com/public_html/app/view/article.php' ).../category.php:34
  40.0255536464parseTemplate( ).../article.php:112
  50.0256536576preg_replace_callback ( ).../template.php:126
  60.0256537096bb_json( ).../template.php:126
  70.0260565352require( '/home/prototurk.com/public_html/app/view/article-js.php' ).../template.php:220
  İşlemden geçen elemanın değeri
 • index
  ( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/prototurk.com/public_html/app/view/article-js.php on line 64
  Call Stack
  #TimeMemoryFunctionLocation
  10.0003360736{main}( ).../index.php:0
  20.0037444904require( '/home/prototurk.com/public_html/app/controller/category.php' ).../index.php:101
  30.0158456472require( '/home/prototurk.com/public_html/app/view/article.php' ).../category.php:34
  40.0255536464parseTemplate( ).../article.php:112
  50.0256536576preg_replace_callback ( ).../template.php:126
  60.0256537096bb_json( ).../template.php:126
  70.0260565352require( '/home/prototurk.com/public_html/app/view/article-js.php' ).../template.php:220
  İşlemden geçen elemanın indis değeri
 • arr
  ( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/prototurk.com/public_html/app/view/article-js.php on line 64
  Call Stack
  #TimeMemoryFunctionLocation
  10.0003360736{main}( ).../index.php:0
  20.0037444904require( '/home/prototurk.com/public_html/app/controller/category.php' ).../index.php:101
  30.0158456472require( '/home/prototurk.com/public_html/app/view/article.php' ).../category.php:34
  40.0255536464parseTemplate( ).../article.php:112
  50.0256536576preg_replace_callback ( ).../template.php:126
  60.0256537096bb_json( ).../template.php:126
  70.0260565352require( '/home/prototurk.com/public_html/app/view/article-js.php' ).../template.php:220
  İşlemden geçen elemanın ait olduğu dizi

Dönen Değer

Geriye değer dönmez.

NOT
Eğer dizi boş ise bu metod çalışmaz.

Örnekler

Boş değerler işleme alınmaz

const array = [1,3,,7]
let numCallbackRuns = 0

array.forEach(el => {
 console.log(el)
 numCallbackRuns++
})

console.log("numCallbackRuns: ", numCallbackRuns)

// 1
// 3
// 7
// numCallbackRuns: 3
// gördüğünüz gibi 3 ve 7 arasındaki başlatılmamıboş değerler sayılmadı

Örneği Dene »

For döngüsünü forEach'e çevirme

const items = ['item1', 'item2', 'item3']
const copyItems = []

// öncesi
for (let i = 0; i < items.length; i++) {
 copyItems.push(items[i])
}

// sonrası
items.forEach(function(item){
 copyItems.push(item)
})

Örneği Dene »

thisArg kullanımı

function Counter() {
 this.sum = 0
 this.count = 0
}
Counter.prototype.add = function(array) {
 array.forEach(entry => {
  this.sum += entry
  ++this.count
 }, this)
}

const obj = new Counter()
obj.add([2, 5, 9])
console.log(obj.count)
// 3 
console.log(obj.sum)
// 16

Örneği Dene »

Döngüdeyken dizide değişiklik yapmak

Döngü içinde two değerine geldiğinde, unshift() ile dizinin ilk değeri silinecek. Ve two değerinden sonraki değerlerin indisi birer azalacağı için 3. yü pas geçerek dördüncüden devam edecek.

let words = ['one', 'two', 'three', 'four']
words.forEach((word) => {
 console.log(word)
 if (word === 'two') {
  words.shift() //'one' diziden silinecek
 }
}) // one // two ​​​​// four

console.log(words); //['two', 'three',​​​​ 'four']

Örneği Dene »

İç içe dizileri düzleştirmek

Aşağıdaki örnek forEach() metodunu öğrenme amaçlı hazırlanmıştır. Bu işlem için zaten flat() metodu kullanılmaktadır.

function flatten(arr) {
 const result = []

 arr.forEach((i) => {
  if (Array.isArray(i)) {
   result.push(...flatten(i))
  } else {
   result.push(i)
  }
 })
 
 return result
}

// Kullanımı
const nested = [1, 2, 3, [4, 5, [6, 7], 8, 9]]

console.log(flatten(nested)) // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Örneği Dene »

tayfunerbilen
1283 gün önce eklendi - 3592 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki includes() Sonraki reduce()