Spread operatörü ve initalValue değerini kullanarak nesne içindeki dizi değerlerini birleştirmek

Prototürk'e geri dön
const posts = [
 {
  title: "Post 1",
  tags: ["php", "css"],
 },
 {
  title: "Post 2",
  tags: ["js", "c#"],
 },
 {
  title: "Post 3",
  tags: ["html5", "css"],
 },
];

const allTags = posts.reduce((acc, post) => [...acc, ...post.tags], []);
console.log([...new Set(allTags)])