v2.5.2
Giriş yap

Javascript includes() Metodu

ES7

includes() metodu, belirtilen değerin dizi öğelerinde olup olmadığını test eder. Metod, belirtilen değerin içinde geçmesini değil, tam olarak eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.
Eğer aranan değer eşleşiyorsa true eşleşmiyorsa false döner.

Yapısı (Syntax)array.includes(valueToFind, fromIndex)

Parametreler

 • valueToFind
  Aranacak değer
 • fromIndex
  Aramanın başlayacağı indis değeri

Dönen Değer

Eğer dizi içinde aranan değer varsa true yoksa false döndürür.

NOT
Metod, büyük/küçük harfe duyarlıdır. O yüzden prototurk ile Prototurk eşleşmeyecektir.

Örnekler

En basit örneklerle açıklamak gerekirse

console.log( [1, 2, 3].includes(2) )   // true
console.log( [1, 2, 3].includes(4) )   // false
console.log( [1, 2, 3].includes(3, 3) )  // false
console.log( [1, 2, 3].includes(3, -1) ) // true
console.log( [1, 2, NaN].includes(NaN) ) // true

Örneği Dene »

fromIndex parametresi

Eğer bu parametrenin değeri dizi uzunluğundan fazla olursa, metod eşleşme aramadan false döndürecektir.

let arr = ['a', 'b', 'c']

arr.includes('c', 3)  // false
arr.includes('c', 100) // false

Örneği Dene »

fromIndex 0'dan küçük ise

Eğer fromIndex parametresini sıfırdan küçük değer verirseniz mevcut dizi uzunluğu ile verdiğiniz değer toplanır ve ona göre eşleşme aranır.

// örnek bir anlatım
// array uzunluğu = 3
// fromIndex = -100
// indis başlangıcı = 3 + (-100) = -97

let arr = ['a', 'b', 'c']

arr.includes('a', -100) // true
arr.includes('b', -100) // true
arr.includes('c', -100) // true
arr.includes('a', -2)  // false - çünkü (3 + (-2)) = 1 olacağı için 1. indiste değer b olduğundan false döner

Örneği Dene »

tayfunerbilen
1114 gün önce eklendi - 3792 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki find() Sonraki forEach()