v2.5.2
Giriş yap

Javascript join() Metodu

ES1

Dizi elemanlarını belirlenen ayraç yardımıyla birleştirir. Geriye bir string ifade döner.

Yapısı (Syntax)array.join(separator)

Parametreler

  • separator
    Elemanları birleştirirken kullanılacak ayraç. Boş bırakılırsa varsayılan ayraç virgül ayarlanır.

Dönen Değer

Belirlenen ayraç yardımı ile birleştirilmiş dizi elemanlarını bir string olarak geriye döndürür.

Örnekler

Dizi elemanlarının birleştirilmesi

Aşağıdaki kod, farklı ayraçlar ile elemanların birleştirilmesini göstermektedir.

const a = ['Pro', 'To', 'Turk'];

console.log(a.join());      // "Pro,To,Turk"
console.log(a.join(', '));  // "Pro, To, Turk"
console.log(a.join(' + ')); // "Pro + To + Turk"
console.log(a.join(''));    // "ProToTurk"

Örneği Dene »

tayfunerbilen
1117 gün önce eklendi - 2544 kez görüntülendi.
Github'da Düzenle
Önceki filter() Sonraki map()