v2.1.1
Giriş yap

Laravel @dump Direktifi

Objeleri ve dizilerin içeriğini göstermek (dump etmek) için bu direktif ya da aynı isimli @dd direktifini kullanabilirsiniz.

@dump(['name' => 'Tayfun', 'surname' => 'Erbilen'])

// ya da controllerdan gelen bir değeri dump etmek için
@dump($users)
tayfunerbilen
156 gün önce yazdı.
Önceki @dd Sonraki @prepend