Giriş yap

Laravel @dd Direktifi

Objeleri ve dizilerin içeriğini göstermek (dump etmek) için bu direktif ya da aynı isimli @dump direktifini kullanabilirsiniz.

@dd(['name' => 'Tayfun', 'surname' => 'Erbilen'])

// ya da controllerdan gelen bir değeri dump etmek için
@dd($users)
tayfunerbilen
83 gün önce yazdı.
Önemli Başlıklar