Giriş yap
tinymce editör html tagları sorunu

herkese selam,
tinymce editör kullanıyorum ancak postlar

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd&quot;&gt;

<html><body>

bu tagların arasına geliyor fullpage diye bir eklenti varmış, onu pasif etmem lazım diyorlar. ancak o eklentiyi plugin klosöründen silmeme rağmen sorun devam ediyor. Yardımcı olabilecek var mı?
makifgokce
105 gün önce
tinymce.init({
      selector: 'textarea.editor',
  		plugins: 'print preview searchreplace autolink directionality visualblocks visualchars fullscreen image link media template codesample table charmap hr pagebreak nonbreaking anchor toc insertdatetime advlist lists textcolor wordcount imagetools contextmenu colorpicker textpattern help',
      toolbar1: 'formatselect | bold italic strikethrough forecolor backcolor | link | alignleft aligncenter alignright alignjustify | numlist bullist outdent indent | removeformat',
     });

tinymce sayfada başlattığın yerde plugins: yazan yerden kullanmak istemediğin eklentilerin isimlerini sil.

arco
104 gün önce

zaten öyle yapmama rağmen sorun devam ediyor

Nasıl akıllıca soru sorulur?
Daha hızlı ve kaliteli cevaplar almak için önce nasıl soru sorulacağını bilmeniz gerekir. Eğer bilmiyorsanız bu yazı serisini okuyun.

Cevap yaz

Günlük Film Tavsiyesi