v2.5.1
Giriş yap

İletişim kısmındaki php ye nasıl "Konu" yu ekleyebilirim?

bukr3j
58 defa görüntülendi

Site için iletişim kısmı yapıyorum. Css Html falan her şey hazır. Bu linkteki hazır php yi falan kullanıyorum. İletişim kısmında konu bölümü de olacak ve kullanıcı konuyu kendisi yazacak. Bunu nasıl bir şekilde yapabilirim?
İki üç değiştirme ile böyle yaptım phpyi

<?php
if (isset($_POST['email'])) {

  // EDIT THE 2 LINES BELOW AS REQUIRED
  $email_to = "[email protected]";
  $email_subject = "New form submissions";

  function problem($error)
  {
    echo "Çok üzgünüz, ancak gönderdiğiniz formda hata(lar) bulundu.";
    echo "Bu hatalar aşağıda görünüyor.<br><br>";
    echo $error . "<br><br>";
    echo "Lütfen geri dönün ve bu hataları düzeltin.<br><br>";
    die();
  }

  // validation expected data exists
  if (
    !isset($_POST['name']) ||
    !isset($_POST['name']) ||
    !isset($_POST['email']) ||
    !isset($_POST['message']) ||
    !isset($_POST['phone'])
  ) {
    problem('Üzgünüz, ancak gönderdiğiniz formla ilgili bir sorun var gibi görünüyor.');
  }

  $name = $_POST['name']; // gerekli
  $email = $_POST['email']; //gerekli
  $message = $_POST['message']; //gerekli
  $phone = $_POST['phone']; //gerekli

  $error_message = "";
  $email_exp = '/^[A-Za-z0-9._%-][email protected][A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/';

  if (!preg_match($email_exp, $email)) {
    $error_message .= 'Girdiğiniz mail adresi geçerli görünmüyor.<br>';
  }

  $string_exp = "/^[A-Za-z .'-]+$/";

  if (!preg_match($string_exp, $name)) {
    $error_message .= 'Girdiğiniz "İSİM-SOYİSİM geçerli görünmüyor.<br>';
  }

  if (strlen($message) < 2) {
    $error_message .= 'Mesajınız geçerli değildir.<br>';
  }
  if (!preg_match($email_exp, $phone)) {
    $error_message .= 'Girdiğiniz telefon numarası geçerli görünmüyor.<br>';
  }

  if (strlen($error_message) > 0) {
    problem($error_message);
  }

  $email_message = "Form detayları aşşağıda.\n\n";

  function clean_string($string)
  {
    $bad = array("content-type", "bcc:", "to:", "cc:", "href");
    return str_replace($bad, "", $string);
  }

  $email_message .= "name: " . clean_string($name) . "\n";
  $email_message .= "email: " . clean_string($email) . "\n";
  $email_message .= "message: " . clean_string($message) . "\n";
  $email_message .= "phone: " . clean_string($message) . "\n";

  // create email headers
  $headers = 'From: ' . $email . "\r\n" .
    'Reply-To: ' . $email . "\r\n" .
    'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
  @mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);
?>

  <!-- include your success message below -->

  Thank you for contacting us. We will be in touch with you very soon.

<?php
}
?>

(yep yeşil olan kısım nden öyle oluyor anlamadım?)

Cevap yaz
Cevaplar (1)
qplot
34 gün önce

phone yazanları kopyala phoneden den sonra yapıstır ısmını degıstır bu kadar