Giriş yap
Neden 2 kere mail atıyor

Arkadaşlar aşağıdaki kodlar 2 kere mail atmasının dışında güzel çalışıyor.

Neden 2 kere mail atıyor olabilir.

<?php 

include '../inc/conn.php'; 

$settings= $db->query("SELECT * FROM tbl_settings WHERE ayar_id=1")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

$isegiris = $db->prepare("SELECT COUNT(*) FROM tbl_personel WHERE DAYOFMONTH(isegiris) = DAYOFMONTH(NOW()) and MONTH(isegiris) = MONTH(NOW())");
$isegiris->execute();
$say = $isegiris->fetchColumn();

// echo $say; exit;

$konu= "iyiki varsin";
$body='mail icerik';

require_once('phpmailer/class.phpmailer.php');
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->CharSet  = 'utf-8';
$mail->SMTPAuth  = $settings['smtpyetki'];
$mail->Port    = $settings['smtpport']; 
$mail->SMTPSecure = $settings['smtpguvenlik']; 
$mail->Host    = $settings['sendermailserver'];
$mail->Username  = $settings['sendermail'];
$mail->Password  = $settings['sendermailpass'];
$mail->SetFrom($settings['sendermail'], $settings['mailsendername']);
$mail->Subject  = $konu;


if ($say>0) {

 $query = $db->query("SELECT * FROM tbl_personel WHERE DAYOFMONTH(isegiris) = DAYOFMONTH(NOW()) and MONTH(isegiris) = MONTH(NOW())");

if ( $query->rowCount() ){ 

	foreach( $query as $row ){


  $mail->AddAddress($row['Email']);		}
	}

 $mail->MsgHTML($body);
 if($mail->Send()) { echo "<br>"."gonderildi"; }

 } ?>
Henüz kimse cevap yazmadı. İlk sen ol!

Nasıl akıllıca soru sorulur?
Daha hızlı ve kaliteli cevaplar almak için önce nasıl soru sorulacağını bilmeniz gerekir. Eğer bilmiyorsanız bu yazı serisini okuyun.

Cevap yaz

Günlük Film Tavsiyesi