Giriş yap
Input File Count Değer
<input type="file" name="Files[]" id="File" multiple />

Bu input'u Post ettiğimde, Post sayfasında;

$Count_File = count($_FILES["Files"]["name"]);

$Count_File değeri hiçbir dosya post edilmese dahi "1" olarak geliyor. Mantık olarak boş, tanımsız, yada "0" olması gerekmezmi yoksa bir mantık hatasımı yapıyorum!

pcmemo
319 gün önce

Amacın gerçeten dosya sayısınımı saydırmak yoksa dosya seçilmediğini mi anlamak?

dosya seçilmediğini anlamak ise;

if ($_FILES['Files']['error']!="0") {echo 'Dosya Seçmediniz'; }