Giriş yap
php ile fotoğrafı yeniden boyutlandırma

merhaba arkadaşlar php ile fotoğraf yükleme işlemlerini

gerçekleştirdim fakat her kullanıcının yüklediği fotoğraflar 
farklı çözünürlüklerde oluyor, fotoğrafları yuvarlak hale getirdiğim için
border-radius:50% şeklinde orantısız bir şekilde görünüyor. fotoğrafı kare 
haline getirçek istiyorum mesela 500*800 olan fotoğraf çözünürlüğünü 400*400
nasıl yapabilirim?
samkofte
15 gün önce

<?php

header('Content-type: image/jpg');

$dosya = 'ben.jpg';
$oran = 0.2;

list($genislik, $yukseklik) = getimagesize($dosya);

$yeni_genislik = $genislik $oran;
$yeni_yukseklik = $yukseklik
$oran;

$mevcut_resim = imagecreatefromjpeg($dosya);
$yeni_resim = imagecreatetruecolor($yeni_genislik, $yeni_yukseklik);

imagecopyresampled($yeni_resim, $mevcut_resim, 0, 0, 0, 0, $yeni_genislik, $yeni_yukseklik, $genislik, $yukseklik);
//imagecopyresized($yeni_resim, $mevcut_resim, 0, 0, 0, 0, $yeni_genislik, $yeni_yukseklik, $genislik, $yukseklik);

imagejpeg($yeni_resim);
//imagejpeg($yeni_resim, 'yeni_resim.jpg', 100); // oluşan resmi yeni_resim.jpg olarak %100 kalitede kaydet.

?>

Günlük Film Tavsiyesi