v2.5.2
Giriş yap

Php mail gönderme.

Anonim
126 defa görüntülendi

Merhaba protoruk ailesi, php kullanarak bir site kodlamak istiyorum fakat mail gönderme aşamasını nasıl yapacağım hakkında bir bilgim yok örnek kodları atarsanız çok sevinirim.
Teşekkürler

gokcin
79 gün önce

PHPMailer ile Mail Gönderme

PHPMailer, PHP ile mail göndermek için kullanılan popüler ve güçlü bir kütüphanedir. SMTP sunucu üzerinden güvenli bir şekilde mail göndermek için kullanabilirsiniz. İlk adım olarak PHPMailer'ı projenize dahil etmeniz gerekmektedir. Composer kullanıyorsanız, PHPMailer'ı projenize aşağıdaki komut ile ekleyebilirsiniz:

composer require phpmailer/phpmailer

Ardından, PHPMailer ile bir mail göndermek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php'; // Composer autoload dosyası

$mail = new PHPMailer(true);

try {
  //Server ayarları
  $mail->SMTPDebug = 0; // Hata ayıklama çıktısını etkinleştirmek için 2 yapın
  $mail->isSMTP(); // SMTP kullanarak gönderim yap
  $mail->Host    = 'smtp.example.com'; // SMTP sunucunuzun adresi
  $mail->SMTPAuth  = true; // SMTP kimlik doğrulaması kullan
  $mail->Username  = '[email protected]'; // SMTP kullanıcı adınız
  $mail->Password  = 'sifre'; // SMTP şifreniz
  $mail->SMTPSecure = 'tls'; // Şifreleme için 'tls' veya 'ssl' kullanın
  $mail->Port    = 587; // TCP portu

  //Alıcılar
  $mail->setFrom('[email protected]', 'Gonderen Adi');
  $mail->addAddress('[email protected]', 'Alici Adi'); // Alıcı adresi ve adı (isteğe bağlı)

  // İçerik
  $mail->isHTML(true); // E-posta formatını HTML olarak ayarla
  $mail->Subject = 'Test Maili';
  $mail->Body  = 'Bu bir <b>HTML mail</b> içeriğidir.';
  $mail->AltBody = 'Bu bir HTML mail içeriğidir.';

  $mail->send();
  echo 'Mail başarıyla gönderildi';
} catch (Exception $e) {
  echo "Mail Gönderimi Başarısız. Hata: {$mail->ErrorInfo}";
}
?>

Bu örnekler, basit mail gönderim işlemleri için bir başlangıç noktası sunar. Ancak, gerçek bir projede kullanmadan önce, SMTP sunucu ayarlarınızı ve güvenlik ayarlarınızı doğru şekilde yapılandırdığınızdan em

in olun. PHPMailer dokümantasyonunda daha gelişmiş özellikler ve kullanım senaryoları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.