v2.5.1
Giriş yap

MySQL timeAgo Fonksiyonu

Daha önce PHP için timeAgo fonksiyonu paylaşmıştım. Bu fonksiyon ne yapıyordu? Bir tarih veriyordunuz şu formatta Y-m-d H:i:s ve oda size 2 gün önce, 3 saat önce, 1 yıl önce gibi sonuç döndürüyordu.

Bunun aynısını PHP kullanmadan bir MySQL fonksiyonu olarak nasıl yazarız? İşte size yazılmış bir fonksiyon örneği.

DELIMITER $$

DROP FUNCTION IF EXISTS `timeAgo`$$

CREATE FUNCTION `timeAgo`(zaman DATETIME) RETURNS VARCHAR(100) CHARSET utf8
BEGIN

	DECLARE sonuc VARCHAR(100) DEFAULT '';
	DECLARE fark INT(11);
	
	SELECT UNIX_TIMESTAMP() - UNIX_TIMESTAMP(zaman) INTO fark;
	
	IF fark > 60 * 60 * 24 * 7 * 4 * 12
		THEN SELECT CONCAT(ROUND(fark / 60 / 60 / 24 / 7 / 4 / 12), " yıl önce") INTO sonuc;
	ELSEIF fark > 60 * 60 * 24 * 7 * 4
		THEN SELECT CONCAT(ROUND(fark / 60 / 60 / 24 / 7 / 4), " ay önce") INTO sonuc;
	ELSEIF fark > 60 * 60 * 24 * 7
		THEN SELECT CONCAT(ROUND(fark / 60 / 60 / 24 / 7), " hafta önce") INTO sonuc;
	ELSEIF fark > 60 * 60 * 24
		THEN SELECT CONCAT(ROUND(fark / 60 / 60 / 24), " gün önce") INTO sonuc;
	ELSEIF fark > 60 * 60
		THEN SELECT CONCAT(ROUND(fark / 60 / 60), " saat önce") INTO sonuc;
	ELSEIF fark > 60
		THEN SELECT CONCAT(ROUND(fark / 60), " dakika önce") INTO sonuc;
	ELSEIF fark > 0
		THEN SELECT CONCAT(fark, " saniye önce") INTO sonuc;
	ELSE
		SELECT "az önce" INTO sonuc;
	END IF;
	
	RETURN sonuc;
	
END$$

DELIMITER ;

Bir kere çalıştırdıktan sonra artık veritabanınızda saklanacaktır bu fonksiyon. SELECT işlemlerinde kullanırken ise şöyle kullanabilirsiniz;

SELECT user_name, timeAgo(user_date) as date FROM users

Örnek çıktı ise şöyle gözükür;

admin	    633 gün önce
Dgc'Blessed	  632 gün önce
wtf human	  630 gün önce
Umrtrm	    621 gün önce
tcelenkk	  621 gün önce
haisenberg	  618 gün önce
nazlı aaaaa	  618 gün önce
Bugraturemis	610 gün önce
erdem	    601 gün önce
melihfurkan96	601 gün önce
orkuncaylar	  600 gün önce
emredeger	  600 gün önce
beyzatrix	  600 gün önce
YusufBaba	  599 gün önce
murat	    598 gün önce
dizimek	    594 gün önce
tayfunerbilen
852 gün önce yazdı - 1505 kez görüntülendi.
Önceki MySQL'de Özel Karakterler Nasıl Kayıt Edilir? Sonraki MySQL'de Saat Dilimini Ayarlamak