v2.5.2
Giriş yap

Javascript Değişkenler: var, let ve const

var, let ve const arasındaki fark genelde interview'larda karşımıza çıkabilecek kafa karıştırıcı ve açıklaması zor bir konudur.

İlk olarak aralarındaki en büyük fark kapsam (scope) farkı. Şöyle ki;

 • var == function kapsamı
 • let == block kapsamı
 • const == let gibi block kapsamı ancak immutable (değişmez)

Örneklerle anlamak gerekirse;

{ let number = 5 }
console.log(number) // ReferenceError: variable is not defined

{ var number = 5 }
console.log(number) // 5

const user = { name: 'Mehmet' }
user.name = 'Tayfun' // object özellikleri mutable'dır, const ile tanımlanmış bile olsa
console.log(user) // { name: 'Tayfun' }
user = { surname: 'Erbilen' } // TypeError: invalid assignment to const `user'

let == block kapsamı

Tahmin edebileceğiniz gibi, bir kod bloğu içinde oluşur.

Çoğumuzda zaten değişkenlerin bu şekilde çalışmasını bekleriz, çünkü bir çok programlama dilinde sadece block kapsamı vardır.

Bir değişkenin erişimini sınırlamak ya da geçici olarak tanımlamak için değişkenleri let ile oluşturmak uygundur.

Genelde çok sık verilen bir örneğe birlikte bakalım;

for ( var i = 1; <= 4; i++ ) {
  console.log(i);
}
console.log(i); // 5

for ( let i = 1; <= 4; i++ ) {
  console.log(i);
}
console.log(i); // ReferenceError: i is not defined

var == function kapsamı

var diğerlerinden biraz daha farklı çalışmaktadırç

Örnek vermek gerekirse;

var x = 5
function setX() {
  var x = 10
  console.log(x)
}
console.log(x) // 5
setX() // 10
console.log(x) // 5

bu örneği fonksiyon içinde var kullanmadan yapmış olsaydık.

var x = 5
function setX() {
  x = 10
  console.log(x)
}
console.log(x) // 5
setX() // 10
console.log(x) // 10

const == block kapsamı (immutable/değişmez)

let gibi block kapsamındadır. Tek farkı yeni değer ataması yapılamaz.

Örneğin;

const URL = 'https://prototurk.com';
console.log(URL); // https://prototurk.com

URL = 'https://google.com'; TypeError: invalid assignment to const `URL'

Fakat değer olarak objeler mutable (değişebilir) dir.

Örneğin;

const User = {
  name: 'Tayfun'
}
console.log(User)
User.name = 'Ahmet'
console.log(User)

Aynı şekilde diziler içinde bu durum geçerlidir;

const users = ['tayfun', 'mehmet', 'ahmet']
users.shift()
console.log(users)
users.append('süleyman')
console.log(users)

Eğer içindeki objelerinde immutable olmasını isterseniz Object.freeze() kullanabilirsiniz.

const User = {
  name: 'Tayfun'
}
console.log(User)
Object.freeze(User)
User.name = 'Ahmet'
console.log(User) // hata

Hoisting Terimi

Eğer bu terimi ilk defa duyduysanız sorun etmeyin, anlatınca anlaşılmayacak bir şey yok. Javascript kodları yorumlanırken fonksiyonlar ve var ile tanımlanmış değişkenler yukarı taşınırlar. Yani örneğin;

x = 10
console.log(x)
var x
console.log(x)

Bu örnek aslında şöyle yorumlanır

var x
x = 10
console.log(x)
console.log(x)

Dolayısı ile siz ikinci console log'un undefined olacağını düşündüyseniz yanıldınız, yorunmlanırkenki haline bakınca aslında mantık oturuyor.

Ayrıca bir başka örneğide fonksiyonlar için verelim.

console.log(hello()) // hello world
function hello() {
  return 'hello world'
}
console.log(hello())

bu da aynı şekilde şöyle yorumlanacaktır

var hello = function() {
  return hello
}
console.log(hello())
console.log(hello())

bir başka örnek

console.log( x() * y() )
function x () {
  return 5
}
function y () {
  return 10
}

Dikkat edilmesi gereken, bu sürecin let ve const için geçerli olmadığıdır. Yani ilk örneği let ya da const ile deneyecek olursak sonuç şöyle olacaktı;

x = 10
console.log(x) // Cannot access 'x' before initialization
let x
console.log(x)

Değişkeni anahtar değersiz tanımlamak

Bir çılgınlık yapıp değişkeni şöyle tanımlarsanız

x = 'Tayfun'

O zaman javascript sizin için bu değişkeni global değişken olarak tanımlar. Bu da herkesin her yerden erişip değiştirebileceği anlamına gelir ve bu iyi bir şey değil.

Örneğin;

function sayHello() {
  hello = 'hello'
}
console.log(hello) // ReferenceError: hello is not defined
sayHello()
console.log(helo) // 

Sonuç olarak

 • var -> global/function scope
 • let -> block scope
 • const -> block scope ve immutable

Yani bir çok durum için const yaygın olarak kullanılır. Geçici ya da kısıtlı işlemler için let bunların çözemediği her durumda var kullanın :D

tayfunerbilen
443 gün önce yazdı - 1749 kez görüntülendi.
Önceki Javascript Form Validasyon İşlemleri Sonraki PHP ile JSON POST Verilerini Almak