Giriş yap
jQuery Ajax ile karşılatırma

Merhaba. İki API'dan veriler çekiyorum ve çektiğim API'daki verinin id'si ile diğer API'daki id'yi karşılaştırmam ve yazdırmam gerekiyor. Bir türlü yapadım.
Kodlar:

$(document).ready(function () {

var url = "http://api.themoviedb.org/3/discover/movie?api_key=7196f61181cb7f5b0a28020cd3f603fb&language=en-US&sort_by=popularity.desc&include_adult=false&include_video=false&page=1&item_count=14";
var categories = "https://api.themoviedb.org/3/genre/movie/list?api_key=7196f61181cb7f5b0a28020cd3f603fb&language=tr-TR";

$.ajax({
  url: url,
  method: 'GET',
  success: function (data) {
    $.ajax({
      url: categories,
      method: 'GET',
      success: function (cat) {
        $('#Movies').html(ListMovies(data, cat));
      }
    });
  }
});

function ListMovies(data, cat) {
  var card = "";
  var cats = "";
  for (var i = 0; i < 12; i++) {
    card += "<div class='col-sm-3'><div class='card'><img src='https://image.tmdb.org/t/p/w1280" + data.results[i].backdrop_path + "' height='250px' class='card-img-top'><div class='card-body'><h5 class='card-title'>" + data.results[i].original_title + " <span>" + data.results[i].vote_average + "</span></h5><p class='card-text' id="categories">" + buraya filmlerin genres_ids değerinden categories url'sindeki id'ler karşılaştırılıp yazdırılacak + "</p></div></div></div>";
  }
  return card;
}

});

Şimdiden teşekkürler

Henüz kimse cevap yazmadı. İlk sen ol!

Nasıl akıllıca soru sorulur?
Daha hızlı ve kaliteli cevaplar almak için önce nasıl soru sorulacağını bilmeniz gerekir. Eğer bilmiyorsanız bu yazı serisini okuyun.

Cevap yaz

Günlük Film Tavsiyesi