Giriş yap

Projede yazılan toplam kod satırını öğrenmek

Bazen o kadar çok kod yazarsınız ki, kaç satır kod yazdım diye merak edersiniz :) Bu gibi durumlarda eğer kaç satır kod yazdığınızı merak ediyorsanız şu komut ile öğrenebilirsiniz;

find . -name "*.php" | xargs wc -l

Uzantısı php olan tüm dosyaların satır sayısını, ve toplam satır sayısını size verecektir.

Dosyaları hariç tutmak

Bazı dosyaları hariç tutmak için ! -name "dosya" komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin test.php dosyasını hariç tutalım.

find . -name "*.php" ! -name "test.php" | xargs wc -l

Ya da örneğin ismi test ile başlayıp uzantısı php ile bitenleri hariç tutmak istersek;

find . -name "*.php" ! -name "test*.php" | xargs wc -l

Klasörleri hariç tutmak

Örneğin vendor klasörü ve içindekiler, size ait kod olmadığı için onları hariç tutmak isteyebilirsiniz. Bunun için ! -path "klasor" komutunu kullanabilirsiniz.

find . -name "*.php" ! -path "vendor/*" | xargs wc -l
tayfunerbilen
402 gün önce yazdı.