Giriş yap

Komut Satırında Klasör/Dizin Nasıl Oluşturulur?

Bir klasör ya da dizin oluşturmak için (her iki terimde aynıdır) mkdir komutu kullanılır. Örneğin test adında bir dizin oluşturalım.

mkdir test

İç içe dizin nasıl oluşturulur?

İç içe birden fazla dizin oluşturmak istiyorsanız -p seçeneğini kullanabilirsiniz.

mkdir -p assets/resource/scss

Dizin oluştururken yazma izinleri nasıl ayarlanır?

Varsayılanı 0775 olarak ayarlar. Ancak yazma izinlerini değiştirmek isterseniz -m seçeneğini kullanabilirsiniz.

mkdir -m 777 test

Dizin oluşturulurken işlem detayları nasıl gösterilir?

Dizin oluştururken, işlemle ilgili detayı terminalde görmek isterseniz -v seçeneğini kullanabilirsiniz.

mkdir -v -p dizin1/dizin2/dizin3

Burada -v ve -p seçenekleri aynı anda kullanıldı. Yani iç içe dizin oluştururken, bu işlemin detaylarını terminalde görebileceğiz.