Giriş yap

Centos7 PHP 7.4 Güncellemesi

Centos'da kurulu PHP sürümünüz 5.4.16 ise ve bu sürümü 7.4'e yükseltmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Adım 1 - Versiyonu kontrol edin

Versiyonun eski olduğundan emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırın ve çıktının örnekteki gibi olduğundan emin olun.

macbook -- -bash --- 64x17
 
php -v PHP 5.4.16 (cli) (built: Apr 12 2018 19:02:01) Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

Adım 2- Remi ve Epel Depolarını yükleyin

Eğer mevcut değilse aşağıdaki komutları çalıştırarak depoları yükleyin.

macbook -- -bash --- 64x17
 
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm rpm -Uvh https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Daha sonra /etc/yum.repos.d/remi.repo dosyasını nano ile düzenlemek için açın.

macbook -- -bash --- 64x17
 
nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

[remi] bölümünün altında bulunan enabled değerini 0 yapın. Zaten sıfır ise sorun yok :)

[remi]
name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/remi/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/remi/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/remi/mirror
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

Remi PHP7.4 deposunu nano ile düzenlemek üzere açın;

nano /etc/yum.repos.d/remi-php74.repo

[remi-php74] bölümünün altında bulunan enabled değerini 1 yapın.

[remi-php74]
name=Remi's PHP 7.4 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php74/$basearch/
mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php74/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php74/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

Adım 3 - Gerekli modülleri yükleyin

PHP 7.4'de bulunan tüm modülleri şu komutla listeleyebilirsiniz;

yum --enablerepo=remi-php74 search php | grep php74

Size uygun olan modülleri yüklemek için ise;

yum --enablerepo=remi-php74 install modul_adi

Tek tek uğraşmak istemezseniz şunu çalıştırın yeterli;

macbook -- -bash --- 64x17
 
yum --enablerepo=remi-php74 install php74-cli php74-common php74w-bcmath php74-dba php74-devel php74-embedded php74-fpm php74-gd php74-imap php74-interbase php74-intl php74-ldap php74-mbstring php74-mcrypt php74-mysql php74-odbc php74-opcache php74-pdo php74-pdo_dblib php74-pear php74-process php74-pspell php74-recode php74-tidy php74-xml php74-xmlrpc

Adım 4 - PHP 5.4'den PHP 7.4'e Güncelleyin

Artık tek yapmanız gereken aşağıdaki komutu çalıştırmak;

macbook -- -bash --- 64x17
 
yum -y upgrade php*

Son olarak apache'de çalıştığınızı varsayarak apache'yi yeniden başlatmanız gerektiğini hatırlatmam gerek.

macbook -- -bash --- 64x17
 
sudo systemctl restart httpd