Giriş yap

CentOS Node.js Kurulumu

Eğer sıfır bir sunucuya kuruyorsanız, öncelikle gerekli paketleri yükleyelim.

yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Node.js ve paket yöneticisi NPM'i yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın;

yum install nodejs

Yükledikten sonra kontrol etmek için;

node -v
npm -v
tayfunerbilen
342 gün önce yazdı.
Önemli Başlıklar
Günlük Film Tavsiyesi