Giriş yap
<!DOCTYPE html> <html lang="tr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>HTML'de Metin Biçimlendirme Etiketleri Örneği</title> </head> <body> <p> Bu bir <b>kalın</b> yazıdır bu ise <strong>önemli bir kalın yazıdır.</strong> <br> Bu bir <i>eğik yazıdır</i> bu ise <em>vurgulanan bir yazıdır.</em> <br> Bu <mark>işaretlenmiş yazı</mark>, burası <small>KÜÇÜK GÖRÜNEN</small> YAZIDIR. <br> Bu artık <del>silinmiş</del> bu ise <ins>yeni eklenmiş</ins> yazı örneği :) <br> Ve son olarak alt simge H<sub>2</sub>O ve m<sup>2</sup> örnekleri verilebilir. </p> </body> </html>
Günlük Film Tavsiyesi