Javascript find() Metodu - Örnek #2

Aynı işlemin arrow fonksiyon ve destructuring yöntemi ile kullanımı

Prototürk'e geri dön
const inventory = [
  {name: 'apples', quantity: 2},
  {name: 'bananas', quantity: 0},
  {name: 'cherries', quantity: 5}
];

// Bunu arrow fonsiyonu ve destructuring ile bulmak isteseydiniz
console.log(inventory.find( ({ name }) => name === 'cherries' ));