Nesnenin özelliğine göre dizi öğesini bulma

Aşağıdaki kod, inventory dizisinde name özelliği cherries olan öğeyi döndürecektir.

Prototürk'e geri dön
const inventory = [
  {name: 'apples', quantity: 2},
  {name: 'bananas', quantity: 0},
  {name: 'cherries', quantity: 5}
];

function isCherries(fruit) { 
  return fruit.name === 'cherries';
}

console.log(inventory.find(isCherries)); 
// { name: 'cherries', quantity: 5 }