const array1 = [5, 12, 8, 130, 44];

// değeri 10 dan büyük olan ilk öğeyi döndürür
const found = array1.find(element => element > 10);

console.log(found);
// Çıktı: 12