İç içe dizileri birleştirme

Aşağıdaki kod, iç içe dizileri birleştirmeye ve referansların korunmasına örnektir.

Prototürk'e geri dön
const num1 = [[1]];
const num2 = [2, [3]];

const numbers = num1.concat(num2);

console.log(numbers);
// Çıktı: [[1], 2, [3]]

// num1 dizisinin ilk elemanına yeni bir değer ekle
num1[0].push(4);

console.log(numbers);
// Çıktı: [[1, 4], 2, [3]]